หมวดหมู่
CRANE CABLE

LIFT 2S

Lift 2S สายคอนโทรลลิฟท์ สายปุ่มกดรีโมทเครน ฉนวนพีวีซีมีสายสตีล 2 เส้น อยู่ด้านข้างสำหรับลิฟท์, เครน และอุปกรณ์ฮอยท์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • Lift 2S สายคอนโทรลลิฟท์ สายปุ่มกดรีโมทเครน ฉนวนพีวีซีมีสายสตีล 2 เส้น อยู่ด้านข้างสำหรับลิฟท์, เครน และอุปกรณ์ฮอยท์ โดยใช้ติดตั้งแขวนห้อยด้วยตัวสายเองกับอุปกรณ์ปุ่มกดควบคุมการเคลื่อนที่ในอาคารสินค้า หรืออาคารที่มีการเก็บย้ายอุปกรณ์หนักต่างๆ
  • สายสตีลด้านข้าง 2 ข้าง ป้องกันการเสียรูปของสายไฟและยังทำหน้าที่รับโหลดที่หนัก
  • เป็นสายไฟเหมาะกับในอาคารและนอกอาคาร

คุณสมบัติ

  • สายสตีลแต่ละเส้นรับแรงไม่น้อยกว่า 2100 N.
  • สายคงความอ่อน โค้งที่อุณหภูมิต่ำ และทนทานต่อสภาพแวดล้อม มีระยะการใช้ยาวนาน
  • เปลือกนอกพีวีซีสีดำ ทนต่อรังสี UV